גלבורג דיסקיות

משלוחים כל יום, כל כמות לכל הארץ

תקן תיאור הצגת המוצר שחור מגולבן צהוב מ"מ UNC UNF נירוסטה 304 נירוסטה 316
D-125 דיסקית שטוחה  X X X X X X X X
D-127 דיסקית קפיצית X X X X X X X X
D-6798-J דיסקית כוכב פנימי X X X X X X X X
D-6798-A דיסקית כוכב חיצוני X X X X X X X X
D-9021 דיסקית שטוחה/חיצוני גדול X X X X X   X X
D-128 דיסקית קפיצית מחוזקת  X X X X     X X
D-137 דיסקית גלית X X X X X   X  
D-7980 דיסקית קפיצית לאלן X     X        
D-433 דיסקית שטוחה חיצוני קטן  X X X X X   X X
D-436 דיסקית מרובעת              X X
D-434 דיסקית משופעת              X X
D-6797A דיסקית משוננת חיצונית X X X X     X X
D-6797-J דיסקית משוננת פנימית       X     X  
D-6798 דיסקית משוננת קונית       X     X  
D-2093 דיסקית צלחת X     X     X  
NR.9093 דיסקית  שנור X     X     X  
D-6796 דיסקית קמורה X     X       X     
D-471 טבעת אבטחה לציר X           X  
D-472 טבעת אבטחה לקדח X           X  
D-6799 טבעת פרסה X     X X   X