גלבורג ברגי אבטחה

משלוחים כל יום, כל כמות לכל הארץ

תיאור הצגת המוצר בורג פח בורג מתכת מ"מ נירוסטה 304 נירוסטה 316
ראש צילינדר 2 חורים        X  
שטוח 2 חורים       X  
בורג פח צילינדר 2 חורים        X  
בורג פח שטוח 2 חורים        X  
ראש עגול 2 חורים        X  
כפתור + פין        X  
שטוח + פין        X  
בורג פח כפתור+פין        X  
בורג פח שטוח+פין       X  
כפתור+פין טורקס       X  
שטוח+פין טורקס       X  
לפח+כפתור פין טורקס       X  
לפח שטוח+פין טורקס       X  
ראש עגול + כיוון אחד       X  
לפח ראש עגול כיוון אחד       X