מתאמים + פלטות נגדיות

משלוחים כל יום, כל כמות לכל הארץ

מתאמים ופלטות נגדיות

 

סוג

מידה

חומר

עגול לצינור

21-24 ממ'

אבץ

עגול לצינור

21.5-24 ממ'

אבץ

עגול לצינור

24-27 ממ'

אבץ

עגול לצינור

27-30 ממ'

אבץ

מרובע לפרופיל

24-27 ממ'

אבץ

מרובע לפרופיל

32-35 ממ'

נירוסטה