ניילון לבן

משלוחים כל יום, כל כמות לכל הארץ !

גלגל ניילון

קוטר גליל

עומס

חומר המזלג

צורת חיבור

גובה כללי

מיסוב

65 ממ'

150 קג'

ברזל
מגולבן
נירוסטה

פלטה
חור

93-97 ממ'

תותב

80 ממ'

150 קג'

ברזל
מגולבן
נירוסטה

פלטה
קבוע
פלטה+מעצור
חור
חור+מעצור

105-123 ממ'

תותב
מיסב מחט
מיסב כדור

100 ממ'

150-250 קג'

ברזל
מגולבן
נירוסטה

פלטה
קבוע
פלטה+מעצור
חור
חור+מעצור

128-141 ממ'

תותב
מיסב מחט
מיסב כדור

125 ממ'

150-700 קג'

ברזל
מגולבן
נירוסטה

פלטה
קבוע
פלטה+מעצור
חור
חור+מעצור

156-166 ממ'

תותב
מיסב מחט
מיסב כדור

150 ממ'

350-400 קג'

ברזל
מגולבן

פלטה
קבוע
פלטה+מעצור

190 ממ'

מיסב מחט

160 ממ'

800 קג'

ברזל
מגולבן

פלטה+מעצור

200 ממ'

מיסב כדור

200 ממ'

350-800 קג'

ברזל
מגולבן

פלטה
קבוע
פלטה+מעצור

235-240 ממ'

מיסב מחט
מיסב כדור